پسرک

 

جیب جلوی کیف ام

پر است از نغمه های  پیانوی پسرک هفت ساله

در جیب عقب اش

ردی خون آلود است

                 از دستی کشیده شده

                  روی کاپوت جلوی تاکسی

 

 

تهران ٨٣

/ 2 نظر / 16 بازدید
رضا

کاش می شد راه انسان بودن را به همه آموخت / کاش می شد راه خوب بودن را به همه آموخت / کاش می شد کاشتن بذر محبت را به همه آموخت / کاش می شد درو کردن گل عشق را به همه آموخت / کاش می شد به همه گفت / در این دنیای سردتر از سریر / می توان از حرارت محبت ذوب شد / کاش می شد به همه نشان داد / میشه از تمام وابستگی ها شد آزاد / پرواز کردن تا آسمونها مثل کبوترها / کاش می شد غم را از دل همه پاک کرد / دل همه را با عشق محبت آشنا کرد / لبخند را هم روی تمام لبها نشاند / کاش می شد معنی زندگی کردن را به همه فهماند / کاش می شد تموم دریاها را پر از ماهی کرد / کاش می شد تموم آسمونها پر از ستاره کرد / کاش می شد در کهکشان خدا بین ستاره ها غرق شد / از نور گرمای محبت آنها سیراب شد / [گل][گل][گل]

آذر

[گل][گل][گل]...