برای قربان سلطان خانم و خیلی های دیگه

 

تلق تلق تلق

چرخ می چرخد به عاد ت

لیلا را دیروز برد ند

احمد را فرور د ین

محمد را سال ها پیش

تلق تلق تلق

صدای زنگ د ری نیست

 گفتگویی نیست

تلق تلق تلق

 می چرخد چرخ خیاطی به عادت

 

 

خرداد۷۹ باغ شاطر

 

 

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
فریده

مانی جان سلام خوندم و.......... فقط همین ممنون ازطرف مامان و خودم و همه [ماچ]