پست های ارسال شده در بهمن سال 1387

از سکوت و آواز

  ساکتیم و انگشتانمان سخن می گویند    به آواز در می آیند                                            ازسکوت                             از راه های منتظر                             از محبوب دیر ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 23 بازدید