...نگاهش رو به جهان شهادت داد

  

گذشته شقه شقه می شود

از سکوت خون می ریزد

وآن یک جفت چشم تا ابد بیدار

رها نمی کند

نه ما را

نه شما را

/ 7 نظر / 21 بازدید
میم. قاف

خیلی قشنگ بود... کوتاه و تاثیر گذار ... آن دو چشم تا ابد بیدار رها نمیکند دنیا را... حتی یک ثانیه! با تبادل لینک؟

شادی

آن یک جفت چشم تا ابد بیدار... آن یک جفت چشم تا ابد بیدار...... آن یک جفت چشم تا ابد بیدار.......... آن یک جفت چشم تا ابد بیدار.............. آن یک جفت چشم تا ابد بیدار.................. آن یک جفت چشم تا ابد بیدار........................... ...........................................................................................................................................

آذر

رها نمی شوم این روزها از یاد دو چشم و صدایی که فریاد می زد بمان نترس. و من ترسیده ام از ماندن.

فریده

دوری ، اما هستی ، و چقدر نزدیک،

وحید

عالی است ولی به نظر من بهتر است عنوان را به "...نگاهش رو به جهان" خلاصه کنی

وحید

اما چون متن این نوشتار بیشتر مسئولیت آتی ما را یادآور میشود و گوشزد میکند و به نظر من زیبایی آن نیز بیشتر به همین جنبه آنست بهتر است عنوان آینده نگر داشته باشد تا گذشته نگر